Bố trí Phong Thủy – Thúc Vượng Quan Lộ

Tiểu Phúc tại nhân, đại phúc tại thiên; không phải với sức lực của người bình thường có thể làm được mà phải có đủ điều kiện sẵn có thì phong thủy mới trợ giúp được. Nếu không thì tất cả mọi người đều làm quan cả rồi. Đương nhiên túc quan còn có tác dụng thăng tài vận, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. 

Sao Nhất Bạch thuộc Thủy, là sao làm quan; chủ về danh tiếng và chức tước, văn võ song toàn. Trong “Dao Tiên Phú” có viết “Thủy tài vượng phú quý nhân”. Còn trong “Tử Bạch Quyết” có câu rằng: “Nhất Bạch vi quan chi ứng, chủ tể văn chương” (Nhất Bạch ứng với làm quan, chủ về văn chương”.

Sau đây là một ví dụ điển hình về việc Thiết Kế Kiến Trúc Phong Thủy để bố cục đạt được hiệu quả thăng chức.

  • Thông tin chủ nhà: Anh Bắc
  • Dụng thần: Mộc
  • Năm xây dựng: 2019
  • Địa chỉ: Mộc Châu – Sơn La
  • Tọa hướng: Tọa 117 độ. Thìn Sơn – Tuất Hướng 
Phối cảnh 3D mặt tiền công trình nhà anh Lò Việt Bắc

Mặt bằng ngôi nhà tọa 117 độ là phạm vào Thượng Sơn Hạ Thủy do đó về lý khí là không tốt nhưng hình thế đạt yêu cầu nên vẫn hỗ trợ nhân đinh lẫn tài lộc.


Ngôi nhà được tác giả thiết kế và xây dựng năm 2019. Ngôi nhà được bố trí Bếp tại vị trí cặp sao 1-3 đồng thời chọn ngày giờ đặt đá để kích hoạt sao Nhất Bạch, chủ về danh tiếng và quan chức. Kết hợp tại vị trí sao 9-2 đặt bàn làm việc và giường ngủ: Cặp sao 9-2 chủ về: Sinh con phú quý, nhân khẩu đông đúc, học rộng hiểu nhiều, nổi tiếng thiên hạ, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức.

Sau một thời gian thấy hiệu quả rõ ràng, công việc của gia chủ thuận lợi, phát triển và còn được thăng chức.

error: Content is protected !!