Nguyên lý và phương pháp hóa giải sát khí

Nguyên lý trị liệu trong y học là phải xác định bệnh rồi mới bộc thuốc chữa. Thầy thuốc vận dụng các phương pháp Vọng (Quan sát), Văn (Nghe); Vấn (Hỏi); Thiết (Bắt mạch) để chẩn đoán bệnh tình rồi dựa vào đó mà tìm ra cách chữa trị, sử dụng các vị thuốc một cách phù hợp; nguyên lý của Đông ý chính là “Đạt tới sự trung hòa”.

Nguyên lý hóa sát trong Phong Thủy thật ra cũng vậy; người tư vấn Phong Thủy cũng thông qua “chẩn đoán” mà tìm ra “bệnh chứng”, tức là tìm ra được chỗ nào không tốt, có sát khí, hung khí. Sau đó vận dụng nguyên lý sinh khắc chế hóa của ngũ hành để tiến hành hóa giải một cách hợp lý. Phương pháp đó chính là tìm ra một loại quan hệ nào đó có thể hòa hoãn hai loại ngũ hành tương khắc, đồng thời sử dụng phương pháp hoặc các đồ vật để hóa giải sát khí của hai loại ngũ hành. Cố nhân có câu: “Có phương pháp tất có cách hóa giải” – Phương pháp cụ thể đó là: Tránh, che, ngăn, hóa, chế, trấn.

Sát khí và nguyên lý cấu thành sát khí

Những yếu tố bất lợi với dương trạch đều được coi là sát khí. Thực tế có ba loại sát khí sau:

Loại thứ nhất: Sát khí từ hình thế
Là những hình thượng có thể nhìn thấy, thậm chí là sờ được: Ví dụ như: Góc nhà bị chiếu, phá sơn, lộ xung sát (Trực xung), tháp sắt, cột điện, thiên trảm sát, phản quan sát, sát lưỡi liềm … (Sẽ có bài viết cụ thể về Sát khí từ hình thế)

Trực thương: Con đường đâm thẳng vào ngôi nhà

Loại thứ hai: Sát khí lý khí

Là những sát tinh thuộc phi tinh, chúng vô hình, không có hình tượng cụ thể. Với Bát Trạch là Ngũ Quỷ, Họa Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh. Với Huyền Không thì hay chú ý đến bốn loại phi tinh sau:

Nhị Hắc (Thổ): Chủ về bệnh tật, ôn dịch

Tam Bích (Mộc): Chủ về khẩu thiệt, thị phi

Tứ Lục (Mộc): Chủ về tai họa, bệnh tật
Thất Xích (Kim): Chủ về tai nạn, trộm cướp, phẫu thuật

Bốn loại sát khí phi tinh tinh trên thường khi thất vận mới bộc lộ được tính hung, lượng sát khí cũng không giống nhau; tùy theo tổ hợp giữa các phi tinh mà sinh ra mối quan hệ khắc, chế, hóa sẽ xuất hiện những biến hóa mới.

Loại thứ ba: Lý khí và hình thế kết hợp thành hung sát

Phong Thủy học có câu: “Loan đầu không lý khí thì không linh, lý khí không loan đầu thì không nghiệm”. Bởi vậy khi lý khí và hình thế kết hợp cấu thành hung sát, sức mạnh của sát khí tương đối lớn; các nhà Phong Thủy khi nghiên cứu vấn đề này cần phải hình lý kết hợp.

error: Content is protected !!