Thiết kế Phong Thủy cho nhà Sửu sơn Mùi Hướng vận 8

Phân tích:

  • Lấy dương làm hướng, phòng khách có nhiều cửa sổ rộng nên lập hướng là Sửu sơn Mùi hướng.
  • Sau lưng tòa nhà, tức bên ngoài phương Sửu Cấn Dần nên có núi cao, tòa nhà cao tầng. Hướng Khảm nên trống.
  • Cung Ly, Khôn nên có nước hay minh đường rộng. Bên ngoài có vườn rộng hay hồ nước là tốt.
  • Cung Càn nên là bình địa. Có thể đặt tháp Văn Xương ở đây.

Đặc điểm thiết kế:

  • Phòng ngủ tại Khôn, Đoài. Có sinh khí Bát Bạch bay đến, chủ vượng tài. Cung Đoài có sơn tinh Cửu Tử bay đến, cũng chủ vượng đinh. Tuy vệ sinh tại Đoài, sinh khí Cửu Tử hạ thủy, nhưng do không đế cửa lớn nạp khí, hơn nữa Cửu Tử thuộc âm định tinh nên không kỵ nhiều. Vệ sinh cần kết hợp màu vàng, hồng, đồng thời làm bậc cửa cho vệ sinh ở đây. Phòng ngủ đại cát.
  • Bếp tại Quý, Sửu. Có cận vượng tinh bay đến nên có thể đặt bếp, bếp đặt đúng phương Sửu, là đại cát. Phương Quý để cửa sổ, chậu rửa, vì là nơi sinh khí hướng tinh Cửu Tử bay đến, nên có nước hay mở cửa. Bếp đại cát.
  • Cung Càn là vị trí Văn Xương, nên đặt bàn học. Tổ hợp phi tinh 1-4-9, với nguyên bàn là 6, tạo thành 1-6-4-9 (1-6 đồng đạo, 4-9 là bạn). 1-6 là Kim Thủy tương sinh, 4-9 là Mộc Hỏa tương thông, Kim Thủy Mộc Hỏa liên tục tương sinh, rất hợp cho trẻ có dụng thần là Mộc Hỏa Kim Thủy đặt bàn học. Phòng ngủ thứ hai là phòng vượng đinh. Nếu muốn sinh con nên ngủ tại đây, chọn thêm ngày phù hợp theo Huyền không sẽ có kết quả mỹ mãn. Khi năm tháng ngày giờ có Bát Bạch đến, Bát Bạch là dương, là thiếu nam, là đương vượng.
  • Phòng khách đặt tại cung Ly, tổ hợp phi tinh 7-1-3 với nguyên bàn cũng là Kim Thủy Mộc Hỏa liên tục tương sinh, bên ngoài nên có nước tránh có núi, để nạp lấy tài khí của Nhất Bạch. Đây là nơi nghỉ ngơi, tụ họp rất tốt. Vệ sinh chung đặt tại cung Khảm, tổ hợp phi tinh 4-7-6, có thể làm vệ sinh. Phòng khách đặt tại Chấn Tốn tuy không tốt, nhưng cũng không hung lắm, có thể dùng Thủy hóa giải.
  • Cửa vào đặt tại Tốn, tổ hợp phi tinh 3-6-7 là thoái sát khí, không tốt. Nếu có thể chuyển ra phương Bính để nạp khí Nhất Bạch thì tốt. Cửa cần dùng Thủy hóa giải, như sử dụng “an nhẫn thủy”, để cánh cửa màu nâu đen, đặt thạch anh sẫm màu. Hóa giải xong có thể dùng cửa này. Ban công tại Khảm, có thể nạp tài khí của Cửu Tử.
  • Linh khí phong thủy được sử dụng: Phòng khách (Cung Mùi) dùng nước động để vượng tài, như đặt bể cá, bánh xe phong thủy, thác nước. Phòng học đặt tháp Văn Xương. Cửa ra vào, phòng khách dùng Thủy như đặt cốc nước “an nhẫn thủy”, thạch anh sẫm màu. Các cung khác rất vượng không cần sử dụng, tùy nhu cầu thực tế mà thúc vượng thêm.

Phong Thủy Hồng Phúc

error: Content is protected !!