Văn khấn cúng ông Táo chầu trời

ongtaochautroi.phongthuyhongphuc

Cúng ông Táo chầu trời là một hoạt động tượng trưng nhằm thay thế cho tất các các lễ tiết liên quan cúng chào các vị thần linh khác. Bởi vì cuối năm tất cả các vị thần đều về bẩm báo công việc với cấp trên và đầu năm làm lễ đón quay lại chứ không phải chỉ có mỗi ông Táo chầu trời.

Vùng Phúc Kiến hiện nay lưu truyền phong tục tổng quát nhất, là cho rằng  ngày cuối năm (từ 25 tết đến hết năm) tất cả các vị thần từ Thổ Địa đến Thành Hoàng đều quay về báo cáo với cấp cao hơn. Sau khi các vị thần dời đi, không ở ban thờ nữa mới bắt đầu dọn dẹp, chỉnh sửa bàn thờ. Theo dân gian, việc “bao sái” bát hương hay dọn dẹp ban thờ trước lễ cúng thậm chí quan niệm phải làm lễ trước 12h ngày 23 là không hoàn toàn chính xác.

Ở đây sẽ có bài văn khấn ông Táo theo thông lệ hay dùng nhưng sẽ có bài văn khấn chung tiễn thần linh cuối năm; điều này quan trọng và đúng đắn hơn.

Văn khấn tiễn thần linh cuối năm (Bản chuẩn)

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế

Kính lạy Thái Ất Cửu Khổ Thiên Tôn

Kính lạy Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ

Kính lạy Ngũ Đẩu Tinh Quân, Đẩu Mẫu Nguyên Quân, Nam Đẩu Lục Tinh, Văn Xương Đế Quân

Kính lạy Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan

Kính lạy Trung Nguyên Nhị Thẩm Xá Tội Địa Quan

Kính lạy Hạ Nguyên Tam Phẩm Giải Ách Thuỷ Quan

Kính lạy Bản địa Thành Hoàng, cùng Âm Dương Quan, Văn Võ Phán Quan, Phúc Đức Chính Thần

Hôm nay ngày … tháng … năm … (tức ngày … tháng … dương lịch)

Con là: …………….. sinh ngày ………………….

Cùng gia quyến: …………………………………..

Trú tại: ………………………………………………..

Năm hết tết đến, ngày lành tháng tốt, khí đất trời giao hoà, chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dân lên trước án, kính mời Thái Thượng Lão quân, chư vị Tôn Thần, thuỵ khí muôn phương, giáng lâm thụ hưởng.

Cuối năm lễ mọn lòng thành, tiễn đưa chư vị về nơi tiên cảnh, vạn sự hanh thông.

Kính xin chư vị, phổ chiếu quang minh, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, bách gia no ấm, hạnh phúc muôn nơi, nhà nhà mạnh khoẻ, cát tường như ý.

Cúi xin chư vị, phù hộ gia tiên nhanh chóng siêu thoát, dễ dàng đi lại, về nhà tự do thuận lợi.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước, phù hộ gia đình, an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, mọi điều như ý, không còn điềm xui.

Sang đầu năm mới, ngày lành tháng tốt, cúi xin chư vị hiển hiện oai linh, quay lại bản gia hỗ trợ chúng con trấn trạch quang minh, mọi điều thuận lợi.

Chúng con người trần, nhân vô thập toàn

Có gì không phải xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Lưu ý:

  • Cuối năm không xin về làm ăn vì không ai tranh thủ làm ăn cuối năm, trừ ngành nghề đặc thù.
  • Rất ít khi cỏ đủ chư vị thần linh nên lúc này cần kèm xin gia tiên siêu thoát, về nhà dễ dàng.

Văn khấn ông Táo chầu trời (dân gian)

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân

Con là: ……………………………………………

Trú tại: ……………………………………………

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm bày biện hương hoa, xiêm hài mũ áo, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hướng, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời, Táo Phủ Thần Quân, giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước.
Sang đầu năm mới, ngày lành tháng tốt, cúi xin Tôn Thần, hiển hiện oai linh, quay lại bản gia, hỗ trợ chúng con, cát tường như ý, mọi điều thuận lợi.

Chúng con người trần, nhân vô thập toàn

Có gì không phải xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Linh

Viện phó Viện Phong Thuỷ Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *