TƯ VẤN PHONG THUỶ

Người xưa có câu “Địa linh sinh nhân kiệt” (Đất linh thiêng sinh ra người hào kiệt”; “Cùng sơn ác thuỷ xuất điêu dân” (Núi xấu, sông ác sinh người gian trá). Ý nói rằng môi trường sống thế nào sẽ sản sinh ra những con người như thế ấy. Mà Phong Thuỷ học chính là một môn học vấn nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên.  

Trong  các nghiên cứu về Phong Thuỷ, các nhà nghiên cứu cho rằng các ion và từ trường trong tự nhiên có ảnh hưởng đến con người. Những năng lượng này thay đổi theo sự phát triển không ngừng của môi trường và cũng thay đổi theo những thông tin trạng thái bên trong con người. Những năng lượng này có thể giúp chúng ta có tâm trạng vui vẻ, tư duy sắc bén, mạnh khoẻ trường thọ; đồng thời cũng có thể khiến cho tư duy trở nên trì độn, tinh thần hoảng loạn bất an, sinh nhiều bệnh tật dẫn đến đoản thọ. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.