HỒ SƠ PHONG THỦY

  • Các công trình, dự án mà Hồng Phúc tư vấn Phong Thủy đều được lập hồ sơ để khách hàng có thể đọc hiểu – nghiên cứu – chiêm nghiệm
  • Để khách hàng có thể chia sẻ, truy cập một cách thuận tiện, dễ dàng.
  • Bảo mật thông tin: Hồ sơ của khách hàng được bảo mật bằng mật khẩu có cú pháp: hovaten.sodienthoai

Ví dụ: Khách hàng tên: Nguyễn Văn A – Số điện thoại: 0123456789 thì mật khẩu đăng nhập sẽ là: nguyenvana.0123456789

HỒ SƠ PHONG THỦY

PHONG THỦY THỰC NGHIỆM

Tại sao chọn tôi?

Chng nhn – Chng ch:

  • Kỹ sư xây dựng: Hệ Chính Quy
  • Ứng dụng Phong Thủy trong Quy hoạch & Kiến Trúc (ĐH Xây Dng – Vin Quy hoch Kiến trúc & Đô th)
  • Phong Thủy: Phong Thủy Bát Trạch, Công cụ cơ bản (Tầm Long & Angten địa từ trường), Tứ trụ, Huyền Không Phi Tinh (Hc vin Phong Thy Ngũ Hành)
  • Ứng dụng Đá Quý trong Phong Thủy & Trị Liệu (Hc vin Phong Thy Ngũ Hành)
  • Nghiên cứu về Đá Quý – Mỏ – Địa Chất (ĐH MĐa Cht. ĐH AGH Ba Lan)
Xem thêm về tôi

Liên lạc

Bạn muốn liên lạc với tôi không? Tôi rất muốn lắng nghe từ bạn. Đây là cách bạn có thể liên hệ với tôi.

Giải đắp thắc mắc