Văn khấn Đón thần linh (Lễ hoá vàng)

Văn khấn hoá vàng - Phong Thuỷ Hồng Phúc

Khi tiễn các vị thần đi vào năm cũ thì đầu năm mới sẽ mời các vị thần quay về, mùng 2 mời thần Tài, mùng 3 đến mùng 5 mới các vị thần khác. Sau này mới gộp lại 1 ngày cho tiện. Tuy nhiên nhiều người không hiểu lại cho rằng đây là lễ hoá vàng để tiễn vong linh gia tiên đi sau khi về ăn Tết.

Do đó ở đây sẽ có 2 bài văn sớ để mời chung thần Tài và các vị thần linh khác quay lại; bản thứ 2 là dành cho quan niệm chung. Bạn sẽ thấy cái vô lý của dân gian là cuối năm tiễn ông Táo chầu trời mà không thấy mời hay đón ông quay lại bao giờ.

Văn khấn đón thần linh, thần Tài đầu năm

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lại Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế

Kính lạy Thái Ất Cửu Khổ Thiên Tôn

Kính lạy Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ

Kính lạy Ngũ Đẩu Tinh Quân, Đẩu Mẫu Nguyên Quân, Nam Đẩu Lục Tinh, Văn Xương Đế Quân

Kính lạy Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan

Kính lạy Trung Nguyên Nhị Phẩm Xá Tội Địa Quan

Kính lạy Hạ Nguyên Tam Phẩm Giải Ách Thuỷ Quan

Kính lạy Bản địa Thành Hoàng, cùng Âm Dương Quan, Văn Võ Phán Quan, Phúc Đức Chính Thần.

Hôm nay ngày … tháng … năm … (tức ngày … tháng … dương lịch)

Con là: … Sinh ngày …

Cùng gia quyến: ……..

Trú tại: ……………….

Năm mới đã đến, ngày lành tháng tốt, khí đất trời giao hoà, chúng con thành tâm bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, kính mời Thái Thượng Lão Quân, chư vị Tôn Thần, thuỵ khí muôn phương, giáng lâm thụ hưởng.

Đầu năm lễ mọn lòng thành, xin đón chư vị về với bản gia, hiển hiện oai linh hỗ trợ chúng con, trấn trạch quang minh, mọi điều thuận lợi.

Nguyện cho chúng con: Bước sang năm mới gia đình an khang, có bệnh lành bệnh, tai qua nạn khỏi, công việc thuận lợi, làm ăn tấn tới, con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ thông minh, vợ chồng hoà thuận, mọi điều như ý, không còn điểm xui.

Con xin đốt gửi, tiền âm … bộ, chi phí cõi âm, mong được tiếp nhận. Con xin cảm ơn.

Chúng con người trần, nhân vô thập toàn

Có gì không phải, xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Lưu ý:

Với những ai không muốn đón thần tài hay các vị thần linh khác mà chỉ làm lễ hoá vàng như dân gian hay làm thì có thể đọc bài văn khấn Hoá vàng đầu năm. Tất nhiên nếu đã làm lễ đón thần linh, thần tài thì sau đó hoá vàng là được.

Văn khấn Hoá vàng Đầu năm (Dân gian)

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Phúc Đức Chính Thần, Gia tiên họ …, bà cô ông mãnh, chư vị tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng … tháng Giêng năm …

Con là: …………………………………………….

Cùng gia quyến: …………………………………

Ngụ tại: …………………………………………..

Chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng gia tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Nguyên Đán đã qua, nay xin lễ tạ Tôn Thần cùng với gia tiên. Nguyện cho chúng con: Bước sang năm mới gia đình an khang, có bệnh lành bệnh, tai qua nạn khỏi, công việc thuận lợi, làm ăn tấn tới, con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ thông minh, vợ chồng hoà thuận, mọi điều như ý, không còn điểm xui.

Con xin đốt gửi, tiền âm … bộ, chi phí cõi âm, mong được tiếp nhận. Con xin cảm ơn.

Chúng con người trần, nhân vô thập toàn

Có gì không phải, xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Linh

Viện phó Viện Phong Thuỷ Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *