Văn khấn Lễ cất nóc

Lễ Cất Nóc gọi là lễ Thượng Lương hay, hoàn thiện gác mái hay đổ mái cho công trình kiến trúc. Thực ra trong việc hoàn thiện nhà thì quan trọng nhất là động thổ và nhập trạch – Ảnh hưởng cả quá trình sinh sống. Cất nóc chỉ là công việc cuối báo cáo chuẩn bị hoàn thành công trình.

Tương tự như động thổ, vị trí đổ mái đầu tiên phải chọn vị trí tốt nhất và có ngày giờ, có sao tốt bay về đây.

Văn khấn Lễ cất nóc

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ

Kính lạy bản địa Thành Hoàng, Âm Dương Quan

Kính lạy Phúc Đức Chính Thần

Hôm này ngày ….. tháng ….. năm ….. (tức ngày ….. tháng ….. dương lịch)

Con là: ………………….           Sinh ngày: ………………..

Phụ trách xây dựng (là chủ công trình) {Tuỳ thực tế người làm} tại: ………………. đứng ra làm lễ cất nóc làm mái.

Chúng con thành tâm bày biên hương hoa, dâng lên trước án. Kính mời chư vị Tôn Thần, giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Xin các chư Thần độ cho chúng con hoàn thành công trình, đổ mái cất nóc, hanh thông thuận lợi, bình yên vô sự.

Có gì không phải, xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Linh

Viện phó Viện Phong Thuỷ Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *