Văn khấn Lễ Tất Niên

Làm mâm cỗ cúng vào chiều 30 Tết. Đồ lễ cơ bản gồm hoa tươi, quả tưới (quả chín ăn được chứ không phải quả xanh), bánh trưng, nếu có đồ ăn mặn phải để bàn thấp hơn bên dưới, không để lên ban thờ. Thường làm mâm cơm đầy đủ món, sau khi khấn và hết hương thì gia đình dùng lại làm bữa tối chứ không phải để đấy giao thừa thắp hương mời lại.

Không được bày chắn hết trước bát hương. Nhiều đồ thì làm bàn con ở dưới. Nước uống trong chai hay lon phải bật mở nắp chứ không cần thiết sắp hàng chục lon cho đẹp mà không mở ra. Đa phần bị ảnh hưởng bởi chùa chiền, người người dân thường bày đồ lễ cho đẹp và chụp ảnh khoe là chính chứ không thực chất. Bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc: Đồ uống đã đưa lên bàn thờ thì phải mở nắp.

Về lý thuyết, trong bài tiễn thần linh cuối năm chúng ta đã tiễn các vị thần đi, thần thì lên trời báo cáo, thần xuống Địa phủ …, nhưng thực tế chỉ có 1 số vị thần thay đổi theo năm hoặc có tính chất niên hạn mới đi như Trực niên Thái Tuế, thần Tài, … còn lại nhiều vị thần hay linh thần khác vẫn đi lại làm nhiệm vụ của họ như trực ngày, trực tháng hay linh thần ghi công tội ở cõi âm dưới quyền Âm Dương Quan hay Phán Quán, Quỷ Vương hay Thành Hoàng, Thổ Địa (Phúc Đức Chính Thần) vẫn ở vị trí của họ.

Khi hiểu như vậy thì mâm cúng tát niên này, lưu ý vẫn phải mời đại diện các vị thần lớn. Nhất là trong năm đã có việc nhờ vả đến vị nào thì cuối năm phải nhớ mà mời. Do vậy mà cuối năm này sẽ khấn mời cả Lục Ngự chứ không chỉ khấn cho bản thân mà cả xã hội.

Văn khấn Lễ Tất Niên

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế

Kính lạy Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ

Kính lạy Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế

Nam Cực Trường Sinh Đại Đế

Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế

Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế – Thái Ất Cửu Khổ Thiên Tôn

Kính lạy Ngũ Đẩu Tinh Quân Đẩu Mẫu Nguyên Quân, Nam Đẩu Lục Tinh, Văn Xương Đế Quân

Kính lạy Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan

Kính lạy Trung Nguyên Nhị Phẩm Xá Tội Địa Quan

Kính lạy Hạ Nguyên Tam Phẩm Giải Ách Thuỷ Quan

Kính lạy Bản địa Thành Hoàng, cùng Âm Dương Quan, Văn Võ Phán Quan, Phúc Đức Chính Thần

Hôm nay ngày … tháng … năm … (tức ngày … tháng … dương lịch)

Con là: …… Sinh ngày: ……

Cùng gia quyến: ……………

Trú tại: ………………………

Năm hết tết đến, ngày lành tháng tốt, khí đất trời giao hoà, chúng con thành tâm bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án; Kính mời chư vị Tôn Thần, thuỵ khí muộn phương, giáng lâm thụ hưởng.

Kính xin chư vị, phổ chiếu quang minh, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, bách gia no ấm, hạnh phúc muôn nơi, nhà nhà mạnh khoẻ, cát tường như ý, đi lại bình an.

Cúi xin Tôn Thần, phù hộ gia đình an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, công việc thuận lợi, mọi điều như ý, không còn điềm xui.

Chúng con người trần, nhân vô thập toàn

Có gì không phải, xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Văn khấn Tất Niên Công ty – Cửa hàng

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế

Kính lạy Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ

Kính lạy Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế

Nam Cực Trường Sinh Đại Đế

Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế

Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế – Thái Ất Cửu Khổ Thiên Tôn

Kính lạy Ngũ Đẩu Tinh Quân Đẩu Mẫu Nguyên Quân, Nam Đẩu Lục Tinh, Văn Xương Đế Quân

Kính lạy Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan

Kính lạy Trung Nguyên Nhị Phẩm Xá Tội Địa Quan

Kính lạy Hạ Nguyên Tam Phẩm Giải Ách Thuỷ Quan

Kính lạy Bản địa Thành Hoàng, cùng Âm Dương Quan, Văn Võ Phán Quan, Phúc Đức Chính Thần

Hôm nay ngày … tháng … năm … (tức ngày … tháng … dương lịch)

Con là: …… …………….Sinh ngày: ……

Cùng thành viêng công ty ………………..

Trú tại: ……………………………..………

Năm hết tết đến, ngày lành tháng tốt, khí đất trời giao hoà, chúng con thành tâm bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án; Kính mời chư vị Tôn Thần, thuỵ khí muộn phương, giáng lâm thụ hưởng.

Kính xin chư vị, phổ chiếu quang minh, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, bách gia no ấm, hạnh phúc muôn nơi, nhà nhà mạnh khoẻ, cát tường như ý, đi lại bình an.

Cúi xin Tôn Thần, phù hộ công ty, nhân viên đoàn kết, nội bộ vững mạnh, làm ăn thuận lợi, mọi việc hanh thông, quý nhân phù trợ, kinh doanh phát triển, đại cát đại lợi.

Chúng con người trần, nhân vô thập toàn

Có gì không phải, xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Linh

Viện phó Viện Phong Thuỷ Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *