Văn khấn Tết Thượng Nguyên (Rằm tháng giêng)

Mọi người chỉ biết câu “Lễ Phật cả năm không bằng rằm tháng giêng” mà ít người biết đến ý nghĩa gốc này. Như đã nói, rằm tháng giêng hàng năm Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan (Còn gọi là Tử Vi Đại Đế), thống lĩnh các quan cõi trời; chuyên định hoá phúc, hạ giới ban phúc. Điều đó cũng cho thấy làm lế cũng Phúc Thần quan trọng đến thế nào.

Chỉ cần hoa tươi, quả tươi, nếu có điều kiện thì thỉnh linh phù Phúc cho người nhà, đặt cùng lên bàn thờ, khấn xong hết hương thì lấy linh phù phúc cho vào ví hoặc dán ở phòng khách. Cũng có thể thỉnh vật phẩm Phong Thuỷ hoặc thỉnh đeo cổ có chữ “Thiên Quan Tứ Phúc” để tăng may mắn.

Lễ cho Phúc thần thì chỉ cầu phúc lộc, dân gian không biết làm thành lễ giải hạn là sai lầm. Xin không đúng người, không đúng việc là vậy.

Văn khấn Rằm tháng giêng

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn

Kính lạy Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan

Kính lạy Phúc Đức Chính Thần

Kính lạy gia tiên họ …, bà cô ông mãnh.

Hôm nay là ngày mùng ….. tháng ….. năm …..

Con là: ……………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………….

Chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Hôm nay ngày rằm, tháng giêng đầu năm; cúi xin Thiên Quan ban phúc vô biên, phù trợ bình an, đuổi trừ tà khí, trấn trạch quang minh, gia đình bình yên, vạn sự hanh thông.

Có gì không phải, xin được lượng thứ

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Linh

Học viện Phong Thuỷ Ngũ Hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *